23.92.12 2012

Peter Land

Svart pedagogik

Peter Land är en av Danmarks ledande konstnärer inom samtidskonsten. Han är målare, tecknare, skulptör och videokonstnär. Hela hans skapande kan uppfattas som en pågående performanceföreställning med groteska inslag. Verken utstrålar ofta både ångest och uppgivenhet, men vad exakt hotet består i förblir osäkert. Något hotfullt ruvar i idyllen. Det oskuldsfulla och det skräckinjagande ligger precis intill varandra och har närmast metafysiska mått. Det kan tyckas handla om märkliga händelser ur minnets labyrint.

Peter Land är född 1966 i Århus, Danmark. Utställningen visar ett stort urval av hans akvareller från hela konstnärskapet samt en ny bildsvit.