8.23.5 2015

Spår

Ur museets samling

Nordiska Akvarellmuseets konstsamling är en skatt som växer från år till år. Sedan invigningen år 2000 har verk av ett hundratal konstnärer köpts in.

I vårens urval koncentrerar vi oss på själva tekniken och på materialundersökningar.  Det handlar om akvarell som spår av ett möte mellan pigment, vatten och papper, men också om akvarell som experiment med överraskande material som vanligtvis inte finns i den traditionella akvarellistens målarlåda.

Vi följer hur konstnärer i olika generationer arbetar med färg och form, med linjer och ytor. De skapar effekter genom att ena gången kalkylera ut resultat på förhand och andra gången förlita sig på slumpens koreografi. Vi spårar hur form och innehåll påverkar varandra och vävs samman till nya betydelser.  ​