27.9 202025.4 2021

Topografi – ur museets samling

Visas i Thordénrummet

Temat för urvalet ur museets konstsamling är topografi i ordets mest poetiska betydelse. Konstnärer och författare har i alla tider gestaltat inte bara yttre utan även sina inre landskap.

Genom konsten spårar vi en terräng där känslor och intryck synliggjorts och systematiserats på det mottagliga akvarellpappret, som om det var en topografisk karta. Det yttre och det inre förenas.

Utställningen har förlängts t.o.m. 25 april 2021.

Medverkande konstnärer: Lennart Alves, Gunilla Hansson, Torgeir Husevaag, Arne Isacsson,  Anna Ling,  Astrid Svangren

Läs mer om våra smittskyddsåtgärder här.