10.35.5 2013

Tweaks

Nya blickar på museets samling

Utställningen är en del av ett projekt som fokuserar på att skapa möten genom konsten i Nordiska Akvarellmuseets samling . Fem spännande och vitt skilda konstnärer har undersökt och diskuterat samlingen tillsammans med konstpedagog Kristian Berglund. Resultatet har blivit en utställning med konstnärernas egna verk, tillsammans med de bilder ur samlingen som varit inspirationskällor. Medverkande konstnärer: Elisabeth Billander, Henrik Bromander, Jesper Norda, Ida-Lovisa Rudolfsson och Hendrik Zeitler.