10.25.5 2019

Urval ur museets samling

Nordiska Akvarellmuseets egen konstsamling är en aktiv och viktig del av verksamheten. Museet har sedan starten köpt in verk av över 100 samtida konstnärer från hela Norden. Vanligen visas ett  urval av dessa jämsides med de övriga utställningarna. Under våren 2019 går det att från museets egen samling se konstverk av sex stycken konstnärer.

Medverkande konstnärer: Lennart Alves, Margrét H Blöndal, Anna Ling, Tone Myskja, Finnbogi Pétursson och Ann-Sofie Sidén.  Verken kan på ytan framstå som anspråkslösa, men är spår av stora idéer.