17.56.9 2015

Vattenkonst

Ur museets samling

Utställningens konstnärer presenteras i den nyutgivna boken Vattenkonst, som blir den första i en serie om museets samling av nordisk samtidskonst med tonvikt på vattenfärgstekniker. Här presenteras 22 konstnärer från de nordiska länderna. De kommande böckerna kommer att i ord och bild följa museets utveckling över tid och uppmärksamma samlingen ur olika aspekter. Tanken är att fördjupa bilden av vad vattenfärgskonst kan vara, innehålla och uttrycka.

Medverkande konstnärer:

​Sólveig Adalsteinsdóttir, Vanessa Baird, AnneK Dolven,
Cecilia Edefalk, Saara Ekström, Andreas Eriksson,
Georg Gudni, Mats Gustafson, Petri Hytönen, Kati Immonen,
Martin Jacobson, Olav Christopher Jenssen, Bernd Koberling,
Michael Kvium, Peter Land, Lars Lerin, Lena Mattson,
Elina Merenmies, Julie Nord, Adam Saks, Astrid Svangren,
Gunnel Wåhlstrand