Andreas Eriksson

Född 1975, Sverige

Konsten och naturen är syskon, grenar på samma träd, skriver författaren John Fowles i Trädet (1978). Tanken passar till Andreas Erikssons skapande. Naturen är hans outsinliga inspirationskälla. Träd har länge varit hans återkommande motiv. Andreas Eriksson studerade måleri på Konsthögskolan i Stockholm. Hans konstnärliga fält är brett. Eriksson arbetar med måleri, fotografi, skulptur och grafik. Detta exponerades bland annat på Venedigbiennalen 2011, där Andreas Eriksson tillsammans med Fia Backström representerade Sverige. Inför hans akvareller påminns vi om hur små vi är inför naturen och hur fjärran konsten ibland ter sig. Den minsta skogsdungen och det mest anspråkslösa konstverket ruvar på sina hemligheter.