Jubileumsåret 2020

Coronaviruspandemin har lämnat djupa spår i människoliv i hela världen och ändrat den vardag som vi har tagit för given.

Detta har också lett till stora förändringar i årets utställningsprogram på Nordiska Akvarellmuseet. Det planerade firandet av museets 20-årsjubileum samt sommarens stora jubileumsutställning Animal Kingdom med en rad internationella konstnärer från 1600-talet till samtiden har ställts in. Läs mer här.