Onsdag, lördag & söndag kl 14

Allmänna visningar

Visningar

Museets guider ger en personlig fördjupning av den konst och de konstnärer som presenteras. Visningarna ingår i entréavgiften och presenteras i samarbete med Folkuniversitetet.

Teckenspråkstolkas vid följande tillfällen:
Lördag 11.11
Lördag 27.1
Läs mer här.

Det finns också möjlighet att boka separata visningar för
grupper på svenska och engelska, maila info@akvarellmuseet.org.​