Onsdag, lördag & söndag kl 14.00

Allmänna visningar

Visningar

Museets guider ger en personlig fördjupning av den konst och de konstnärer som presenteras. Visningarna ingår i entréavgiften och presenteras i samarbete med Folkuniversitetet.

Det finns också möjlighet att boka separata visningar för grupper på svenska och engelska, maila info@akvarellmuseet.org.​

Teckenspråkstolkas vid följande tillfällen:
15 september kl. 14 
3 november kl. 14
19 januari 2019 kl. 14
Läs mer här.

I september 2018 erbjuder vi dessutom extra visningar på engelska och tyska! Läs mer här.

Visningar på engelska: 
Söndag 9.9 kl. 15
Lördag 22.9 kl. 15 

Visningar på tyska: 
Lördag 8.9 kl. 15 
Söndag 23.9 kl. 15