Onsdag, lördag & söndag kl. 14

Allmänna visningar

Visningar

Museets guider ger en personlig fördjupning av den konst och de konstnärer som presenteras. Visningarna ingår i entréavgiften och presenteras i samarbete med Folkuniversitetet.

Teckenspråkstolkas vid följande tillfällen:
Lördag 24.2 kl 14
Lördag 14.4 kl 14
Läs mer här.

Det finns också möjlighet att boka separata visningar för
grupper på svenska och engelska, maila info@akvarellmuseet.org.​