Tisdag 16.5 kl 19.00

Amensamtal / Birgitta Ohlsson

Duktiga flickors revansch
Samtal

Hennes hjärtefrågor är mänskliga rättigheter, demokrati, solidaritet, frihandel, globalisering och feminism. Birgitta Ohlsson har varit EU-, demokrati- och konsumentminister i Sveriges regering och är idag riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. Existerar det ett manligt och ett kvinnligt synsätt i det politiska livet? Hur har det förändrats under de senaste hundra åren? Är kvotering bra? Hur hanterar vi jämnställdhet och balans i ett allt mer prestationsinriktat samhällsklimat?

Amensamtal / Vid horisont – Spår av kvinnliga röster
Estradsamtal kring samhälls- och existentiella frågor med inbjudna
gäster. Samtalsledare Johan Ernstson, kyrkoherde. Samtalen arrangeras av Svenska kyrkan Tjörn, Tjörns kommun, Sensus och Nordiska Akvarellmuseet.

Fri entré, begränsat antal platser. Vatten Restaurang & Kafé har öppet före och efter programmet.