26.7–29.7 2018

Det bohuslänska landskapet i akvarell och collage

Kursledare: Lars A. Persson
Kurser

Kursens fokus ligger på det bohuslänska landskapet och dess unika färg– och formspråk. De två första dagarna arbetar vi med landsskapsstudier i skiss och akvarellmåleri, där vi försöker hitta karaktären i de här miljöerna. Under de två följande dagarna skapar vi collage, där färg, form, volym och yta samverkar till nya bilder. Collagetekniken erbjuder flera möjligheter till förenkling (och kanske förtydligande) av ditt bildspråk. Du får också se på dina verk på ett nytt sätt.

Det är bra om du målat tidigare, men din egen skaparlust och nyfikenhet är det absolut viktigaste.

Lars A. Persson är bildkonstnär och konstpedagog, bosatt och verksam i Göteborg.
Hemsida: www.larsapersson.com

Pris:
5.900 kr. inkl. lunch på Vatten Restaurang & Kafé och fika, exkl. material & boende.

Boka:
Mejla till kurser@akvarellmuseet.org
​Anmälan senast 26.6