26.6–28.6 / 3.7–5.7 / 17.7–19.7 2018 kl. 10–12

Upptäck akvarell tillsammans, barn 3–6 år & vuxen

Kurser

Utveckla ert akvarellmåleri på sommarlovet och förenas i en gemensam upptäckarglädje över åldersgränserna. Upplev våra tillsammans-kurser för kreativt samarbete och individuell utveckling. Under tvåtimmarspass tre dagar i följd kan vuxna och barn måla akvarell och lära av varandra. Inga förkunskaper krävs.

Pris:
1100 kr per vuxen–barnpar.
Anmälan senast tre veckor före kursstart.

Barn 3–6 år & vuxen tillsammans
26.6–28.6 kl 10–12
3.7–5.7 kl 10 –12
17.7–19.7 kl 10 –12