onsdag 15.1 2014 kl 13.30

Visuell makt

Om rasistiska stereotypers historia
Föreläsningar

Professor Joanna Rubin Dranger föreläser om hur toalettsymboler, hakkors, berusade gorillor, Mona-Lisa och rasstereotypa bilder hänger ihop. Vår kultur är visuell. Vi inte bara konsumerar mer bilder än tidigare vi sprider också våra bilder till en vidare krets än någonsin tidigare. Samtidigt saknar de allra flesta verktyg att kritiskt kunna analysera bilder.

Under senare tid har debatten om rasistiska stereotyper i barnkulturen återkommit vid flera tillfällen. Under debatterna har det visat sig att många, även professionella kulturutövare och journalister saknar kännedom om rasistiska stereotypers historia och funktion. Många i Sverige har som barn tagit del av rasistiska stereotyper, bland annat i tecknade serier, men få har kunskap om dessa bilders historiska ursprung.

Joanna Rubin Dranger är serietecknare, bilderboksskapare och professor i illustration på Konstfack. Hon föreläser om förförståelsens vikt för läsning av symboler och bilder. Hur vi kan läsa bilder, vilken kunskap vi behöver och att vi idag lider brist på ”visuell läskunnighet”.