Alla kan göra streck på ett papper men många säger ändå att de inte kan teckna. Huvudet blir lätt fullt av tankar och frågor som hindrar teckningshanden. Ritar jag fint? Vågar jag visa det jag gjort? Är likt lika med bäst? I Nordiska Akvarellmuseets projekt Att teckna är stort ställer vi frågor kring hur man tecknar, och varför vi gör det och vilken funktion teckning kan fylla. Ett viktigt mål med projektet är att stärka lusten och modet att teckna.

Genom att arbeta med professionella konstnärer ville vi skapa möten mellan det aktiva konstlivet och skolvärlden. Tio konsultkonstnärer har under fem terminer under 2012-2013 varit anställda vid tio skolor, i åtta kommuner i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med lärare och elever har de sökt svar på hur teckning kan vara ett pedagogiskt verktyg för lärande och användas som minnesförstärkare, konst, samtalsunderlag och inlärningsmotor.

Med utvecklingsmedel från Kulturrådet inleddes arbetet med Att teckna är stort höstterminen 2012. Under hela 2013 utökades projektet i omfattning, tack vare generöst stöd av PostkodLotteriet.

 

- - - TILL DOKUMENTATIONEN - - -