Besök oss – i mindre sällskap

Vi tar i nuläget inte emot gruppbokningar till museet.

Även om vi tycker att det är väldigt roligt att så många är intresserade av att besöka oss, har vi i dagsläget inte möjlighet att ta emot grupper. Vi begränsar antalet besökare i museets utrymmen och för att skapa en trygg konstupplevelse för såväl gäster som personal rekommenderar vi er att besöka oss i mindre sällskap.

Är du intresserad av att boka ett digitalt besök med en av våra konstpedagoger?
Kontakta Jonte Nynäs, jonte.nynas@akvarellmuseet.org

Till skolor erbjuder vi digitala alternativ.
Kontakta Linnéa Axelsson, linnea.axelsson@akvarellmuseet.org
Kostnad: 400 kr (gratis för skolor inom Tjörns kommun)

Läs mer om våra smittskyddsåtgärder här.