En hälsning från våra konstpedagoger – lärarhandledningen är här!

Nu kan du hitta den allra senaste lärarhandledningen här på vår hemsida! Du hittar den under avsnittet Museet & Skolan eller genom att klicka här.

Handledningen som vi har satt samman berör Nordiska Akvarellmuseets bägge vårutställningar, 26.1–26.4 2020. Två olika utställningar och två skilda konstnärskap. Under våren visas parallellt en platsspecifik utställning av den koreansk-tyska konstnären Jongsuk Yoon och en omfattande retrospektiv utställning av den svenske samtidskonstnären Fredrik Söderberg. Utställningarna är oberoende av varandra.

Vi konstpedagoger ser däremot flera gemensamma nämnare i dessa fristående presentationer och låter dem ta spjärn mot varandra. Lärarhandledningen är ett verktyg som lärare (eller andra nyfikna) får använda på det sätt som man bedömer fungerar bäst med eleverna. Målgruppen för våra föreslagna övningar är åldrarna från förskoleklass till årskurs 9. I vanlig ordning innehåller lärarhandledningen både information och praktiska uppgifter och är formulerad med skolans läroplaner i åtanke.

På Nordiska Akvarellmuseet brinner vi för samspelet mellan konst och pedagogik. Vår uppfattning är att ett skolbesök på museet leder till ett kreativt undersökande av samtiden och skapar nyfikenhet och förståelse för vår egen omgivning. Tack för att ni vill besöka Nordiska Akvarellmuseet!

Med vänliga hälsningar,
konstpedagogerna på Nordiska Akvarellmuseet