Nordiska Akvarellmuseet stängt tills vidare

Nordiska Akvarellmuseet stängs fr.o.m. lördag 28.3 med anledning av regeringens nya åtgärder för att minska smittspridningen. Detta innebär att alla museets lokaler, inklusive Vatten Restaurang & Kafé, stänger för publik verksamhet tills vidare. Som offentlig aktör tar museet sitt ansvar för att minska smittspridningen av covid-19. Vi följer utvecklingen noga och håller er uppdaterade.

Situationen kring covid-19 kommer även att påverka vårt utställningsprogram under 2020. Ännu vet vi inte hur läget kommer att utvecklas. Vi återkommer så snart vi har mer information att delge er.

Vi fortsätter vårt arbete med att bredda vår digitala närvaro och att skapa konstupplevelser på distans. Du kan läsa mer om detta arbete här.

Tidigare åtgärder 

12.3 2020 - Nordiska Akvarellmuseet beslutar att ställa in all programverksamhet under perioden t.o.m. 29.3.
23.3 2020 - Perioden med inställda program förlängs till 30.4.