Nya blickar – HDK möter Nordiska Akvarellmuseet

Under hösten 2020 har Nordiska Akvarellmuseet samarbetat med HDK–Valand och konsthantverksutbildningarna inom keramikkonst, smyckekonst och textilkonst. Studenterna har fått tolka målningar ur museets samling och skapa helt nya verk utifrån sina egna konstnärliga medium. Och nu är vi redo att presentera resultaten!

I september 2020 tilldelas de 15 studenterna ett av följande verk att arbeta utifrån:
Lars Lerin, Björkskog, 2009–11
Anna Ling, Oceaner av luft – Stackmoln, 2010
Maria Nordin, On Display, 2018
Därefter har de individuellt skapat nya verk i keramik, textil eller smycke.

Verken presenteras digitalt på Nordiska Akvarellmuseets hemsida.
Klicka här.

Samarbetet har varit en del av kursen Parafras: begrepp, objekt och externa samarbetspartner (7,5 hp) som varje år genomförs mellan HDK och en extern part.