Om sommarens program

Vid det här laget är vi alla bekanta med situationen som Covid-19-pandemin har försatt samhället i. Från 21 maj är du återigen varmt välkommen att besöka Nordiska Akvarellmuseet, anpassat för den nya vardagen. Rådande omständigheter innebär att vissa av sommarmånadernas årligen återkommande aktiviteter tvingas att ställas in. Vi upptäcker samtidigt nya spännande arbetssätt och utvecklar flera metoder för förmedling.

För att undvika folksamlingar håller vi inga allmänna eller bokade visningar under sommaren 2020. Istället tar vi fram material som kan användas som introduktion eller fördjupning på distans eller individuellt på plats.

Öppna verkstaden erbjuder möjlighet till eget skapande, men i begränsad form. Antalet platser i lokalen reduceras kraftigt för att det ska bli möjligt att hålla avstånd. Däremot kommer inga externa verkstäder, såsom våra popup-verkstäder i Skärhamns gästhamn, att genomföras.

Kursverksamheten har anpassats. Både sommarkonstskolan och vuxen/barn-kurserna genomförs i största möjliga mån utomhus och i lokaler som möjliggör socialt avstånd. Det pågår dialog med externa kursledare om hur kurserna ska bedrivas. Alla deltagare informeras innan kursstart.

Vi ser även över det material som är riktat till våra yngre besökare. Upptäckarväskan tas tillfälligt ur bruk av sanitära skäl. Det pedagogiska material som vi tar fram kan användas individuellt på plats och på distans, utan risk för smittspridning.

Nordiska Akvarellmuseet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och när vi öppnar 21 maj anpassas våra rutiner och lokaler för att skapa maximal trygghet för vår personal och våra besökare.​ Du kan läsa mer om våra åtgärder här. Mer information om sommarens utställning hittar du här. Varmt välkomna och väl mött med två meters distans och med beaktande av Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer.