Vi presenterar vårens utställning!

”Jag ska banne mej rita själen...” Det är vårens utställningstitel på Nordiska Akvarellmuseet, då originalverken bakom de folkkära böckerna om Alfons Åberg och Bill och Bolla visas. För första gången någonsin presenteras Gunilla Bergströms originalverk i ett museisammanhang.

Ett av de viktigaste spåren i Nordiska Akvarellmuseets verksamhet är bevakningen av bilderboksskapande i Norden. Böckerna om Alfons Åberg har översatts till ett trettiotal språk och utgör merparten av Gunilla Bergströms produktion. Att presentera en av våra mest älskade och internationellt erkända bilderbokskonstnärer är både en ära och en självklar uppgift.

Våren 2018 går vi tillbaka till ursprunget bakom böckerna genom att visa förlagorna med avtryck av konstnärens unika handarbete. Utställningen handlar både om form och innehåll i Gunilla Bergströms skapande. Med en säregen färgpalett, exakt linjeföring och skicklig komposition formar hon trovärdiga miljöer, där hennes gestalter befinner sig mitt i en vardag som vi lätt känner igen. Frågorna som ställs är existentiella och gäller alla åldrar. Utanförskap. Rädslor. Utsatthet. Kamratskapets olika sidor. Familjelivets oväntade komplikationer. Lyckans universella principer. Det inre och det yttre. Det stora i det lilla. Det är grunderna i Gunilla Bergströms bilder.

Klicka här för att läsa mer om utställningen.