Forskning & lärande

Vi vill undersöka och utveckla konsten som kunskapsväg, i egen regi och i samverkan med andra. Utvecklingsarbetet kring begreppsparet konst och lärande pågår i flera olika projekt och museet medverkar kontinuerligt i olika forskningsprojekt inom nordiska universitet.
 
Den egna samlingen och utställningsverksamheten är en grund för forskning och utvecklingsarbete. Sedan starten har museet haft fokus på hur kreativa lärprocesser och konst kan integreras i skolvärlden.

Även den samhällsekonomiska nyttan av Nordiska Akvarellmuseet har det  forskats kring. 2010 presenterade John Armbrecht och Tommy D. Andersson vid Handelshögskolan i Göteborg forskningsresultat där de med hjälp av en ny metod satt pengavärde på kulturupplevelser. Forskningen visar att ett besök på museet värderas högt och varje krona som satsas av offentliga medel ger 20 kronor tillbaks till Tjörn och regionen. Hela avhandlingen finns att ladda ner som pdf under rubriken Dokument.

 
Utvecklingsarbeten och teman kring konst och lärande har utforskats i seminarier, möten och projekt som dokumenterats på olika sätt.  Resultat från detta arbete finns i tryckt form och kan köpas i museibutiken eller beställas från vår webshop.