Forskning & lärande

Museet undersöker och utvecklar konsten som kunskapsväg, i egen regi och i samverkan. Utvecklingsarbetet kring begreppet konst och lärande pågår i olika projekt. Museet medverkar kontinuerligt i flera forskningsprojekt i Norden.

Den egna konstsamlingen och utställningsverksamheten är en grund för forskning och utvecklingsarbete. Sedan starten har museet fokuserat på hur kreativa lärprocesser och konst kan integreras i skolvärlden.

2010 presenterade Handelshögskolan i Göteborg en forskningsrapport som belyser den samhällsekonomiska nyttan av Nordiska Akvarellmuseet. Med hjälp av en ny metod har man beräknat det ekonomiska värdet på kulturupplevelser. Forskningen visar att ett besök på museet värderas högt och varje krona som satsas av offentliga medel ger mångdubbelt tillbaka till Tjörn och regionen. Avhandlingen i sin helhet finns att ladda ner som pdf under rubriken Dokument till höger på denna sida.

Utvecklingsarbeten och teman kring konst och lärande har utforskats i seminarier, möten och projekt som dokumenterats på olika sätt.  Resultat från detta arbete finns i tryckt form och kan köpas i museibutiken.

Du kan läsa mer om tidigare forskningsprojekt och konstnärliga samarbeten under rubriken Projekt.