Klassbesök

Ett besök på Nordiska Akvarellmuseet kan se ut på flera olika sätt. Som klass kan ni välja att besöka museet på egen hand eller i sällskap med våra konstpedagoger. Väljer man det senare alternativet, finns det också möjlighet att arbeta praktiskt i vår verkstad. Vi anpassar alltid upplägget utifrån ålder, behov och aktuell utställning.

VISNING & VERKSTAD

Här upplever vi, samtalar om och skapar konst tillsammans!

I vårt vanligaste upplägg Visning och verkstad leds arbetet av museets konstpedagoger. Besöket tar två timmar i anspråk (ibland något längre om paus för medhavd frukt önskas).

Klassen möter aktuell utställning och arbetet i verkstaden knyter an till den konst som visas.  I mötet med utställningen utgör samtalet om konsten en bärande del av museibesöket. Genom elevernas aktiva deltagande fördjupas såväl lärandet som konstupplevelsen.

Verkstadens fokus är att vara en igångsättare av fantasin och experimentlustan. Vilket material vi använder oss av i verkstaden varierar, akvarell används ofta men inte alltid. När vi målar akvarell utgår vi från grundfärgerna gul, röd och blå och glädjen i att upptäcka hur olika färger blandas. I verkstadsarbetet är dock processen och det individuella skapandet oftast viktigare än materialet och slutprodukten.

Vi är övertygade om att konst och lärande hör ihop, att ett klassbesök med Visning och verkstad ger eleverna fördjupade kunskaper om såväl sig själva som sin omvärld.

Allt material som används i verkstaden ingår.

Målgrupp: Förskola–gymnasiet, folkhögskola
Material: Varierande
Tid: 2 timmar
Pris: 800 kr
Kontakt: Johan Hildingsson, vik. konstpedagog
Tel. 0763–44 20 89
johan.hildingsson@akvarellmuseet.org

konstsamtal för skolan

Här upplever vi och samtalar om konst tillsammans!

Museets konstpedagoger är kunniga i olika samtalsmetoder och/eller gruppövningar som genom elevernas aktiva deltagande fördjupar såväl lärandet som konstupplevelsen.

Samtalet leds av en av museets konstpedagoger som både berättar om och samtalar kring konsten i aktuell utställning.

Målgrupp: Förskola-gymnasiet, folkhögskola
Tid: 1 timme
Pris: 400 kr
Kontakt: Johan Hildingsson, vik. konstpedagog
Tel. 0763–44 20 89
johan.hildingsson@akvarellmuseet.org

BESÖK MUSEET PÅ EGEN HAND

Lärare och elever är varmt välkomna att besöka museet för att titta på våra utställningar. Om ni planerar att besöka museet med en större grupp önskar vi att ni meddelar detta i förväg.

Använd gärna våra lärarhandledningar. De kan vara till hjälp när ni som klass vill förbereda er inför ett museibesök eller om du som lärare vill kunna leda din klass på egen hand i utställningarna. De kan också användas som inspiration till eget skapande i klassrummet eller som fördjupningsmaterial för att arbeta vidare med utställningen efter ett besök på museet. Under rubriken Lärarhandledningar finner du alla lärarhandledningar att ladda ner som PDF. 

Kontakt:
Museets växel
info@akvarellmuseet.org
0304–60 00 80

PRAKTISK INFORMATION inför besöket

När ni planerar ert besök, tänk då på att avsätta lite extra tid för toalettbesök, väskförvaring, matintag och förflyttning så att besöket på museet inte blir stressigt.

Väskor och ryggsäckar får tyvärr inte följa med in i utställningen. Det finns låsbara skåp i museets entré.

Om klassen behöver någonstans att äta medhavd matsäck är det viktigt att meddela detta i samband med bokningen av besöket. Många gånger kan vi erbjuda någon av våra verkstäder för detta ändamål.

Närmaste busshållplats heter Kommunhuset. Därifrån är det cirka 10 minuters promenad till museet.

Badplatsen Gråskärsbadet ligger precis bredvid museet. Här finns sandstrand, brygga, hopptorn och toaletter. ​