Om Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet skall vara en plats för möten mellan konst, människor och natur. Ett museum för konst baserad på vatten, pigment och papper.

Sedan starten har museet visat konst i världsklass, bland andra Salvador Dali, Bill Viola, Louise Bourgeois och svenska favoriter som Elsa Beskow, Anders Zorn och Lars Lerin.

Utöver utställningsverksamheten har museet en bred pedagogisk verksamhet och ett stort utbud av kulturarrangemang.

Museet ritades av de danska arkitekterna Niels Bruun och Henrik Corfitsen och invigdes sommaren 2000, utbyggnaden på ytterligare 400 kvm ritades av Tengbom och stod klar sommaren 2012. På Bockholmen, alldeles nära museet, ligger fem gästateljéer som används för stipendieverksamhet. Ateljéerna kan hyras av privatpersoner i mån av plats.

ÅRETS MUSEUM 2010

Nordiska Akvarellmuseet blev 2010 valt till Årets Museum med motiveringen: ”För sitt framgångsrika arbete att med hög kvalitet peka på mångfalden och bredden inom akvarellkonsten och bibehålla sin attraktionskraft med höga publiksiffror som följd. Museet producerar utställningar av världsklass och är ett föredöme vad gäller kopplingen mellan museum, forskning och utbildning. Museet tänjer gränserna och visar världen i lokalsamhället. Ett museum som har förändrat en ort.”

BYGGNADEN

De danska arkitekterna Niels Bruun och Henrik Corfitsen vann arkitekttävlingen, som med 386 inlämnade bidrag blev den största nordiska någonsin. I deras förslag Mötet låg museibyggnaden alldeles i strandkanten, delvis ute i vattnet.

Huset har en enkel framtoning som smälter väl in i miljön. En vacker och funktionell byggnad, som uppfyller de krav på klimat och säkerhet som akvarellkonst ställer.

Museet har en stomme av betong och stål. Utvändiga fasader i stående rödmålad träpanel med inslag av blått och grått. Museets totalyta är 2 420 kvm.

Ur juryns utlåtande: "Förslaget har en enkel framtoning. Byggnaden har placerats längs strandlinjen, delvis ute i vattnet. Ingreppen i landskapet har reducerats till ett minimum". Juryn skriver att det vinnande förslaget präglades av "en självständig, professionell hållning vid användningen av traditionella byggnadsmaterial" och att förslaget väl smälter in i den byggda miljön. Vidare menar juryn att det faktum att gästateljéerna har lagts på Bockholmen, på andra sidan det lilla sundet, gör att det "skapas ett sammanhang över vattnet som gör akvarellmuseet till en viktig del i detta rum".