Om Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet är en plats för möten mellan konst, människor och natur och ett centrum för konst baserad på vatten, pigment och papper.

Nordiska Akvarellmuseets målsättning är att se på akvarelltekniken från samtidens och den nutida konstens perspektiv mot bakgrund av akvarellmåleriets tradition. Vi för en diskussion om akvarellens möjligheter och sprider kunskap om hur konstnärer idag och i historien använt vatten och pigment för att skapa konst. Vi undersöker akvarellen utifrån tre perspektiv: traditionell akvarell, akvarellen som uttryck och akvarellen som koncept.

Sedan starten år 2000 har museet visat konst i världsklass av bland andra Salvador Dali, Bill Viola, Louise Bourgeois och nordiska favoriter som Anders Zorn, Helene Schjerfbeck, Asgrimur Jonsson, Julie Nord och Lars Lerin. Läs mer om våra tidigare utställningar här.

Museet bedriver en bred pedagogisk verksamhet genom samarbete med regionens skolor och anordnar akvarellkurser för stora och små, erfarna och amatörer. Kulturarrangemang av olika slag arrangeras i samarbete med kommun, föreningar och andra institutioner. I ansvarsområdet ingår också forskning kring akvarelltekniken och konstnärlig utveckling.

BYGGNADEN

De danska arkitekterna Niels Bruun och Henrik Corfitsen vann arkitekttävlingen som med 386 inlämnade bidrag blev den största hittills i Norden. I deras förslag Mötet låg museibyggnaden i strandkanten, delvis ute i vattnet. Invigningen ägde rum sommaren 2000. Utbyggnaden på ytterligare 400 kvm ritades av Tengbom och stod klar sommaren 2012. Huset har en enkel framtoning och smälter väl in i miljön. Det är en vacker och funktionell byggnad som uppfyller de krav på klimat och säkerhet som akvarellkonst ställer.

Stommen består av betong och stål. Utvändiga fasader har stående rödmålad (Falu Rödfärg) träpanel med inslag av blått och grått. Museets totala yta är 2 420 kvm.

På Bockholmen, i anslutning till museet, ligger fem gästateljéer som bland annat används för stipendieverksamhet. Ateljéerna kan även hyras av privatpersoner i mån av plats.

Det vinnande förslaget präglades enligt tävlingsjuryn av "en självständig, professionell hållning vid användningen av traditionella byggnadsmaterial". Vidare menade juryn att det faktum att gästateljéerna placerats på Bockholmen, på andra sidan det lilla sundet, gör att det "skapas ett sammanhang över vattnet som gör akvarellmuseet till en viktig del i detta rum".

ÅRETS MUSEUM 2010

Nordiska Akvarellmuseet valdes till Årets Museum 2010 med motiveringen: ”För sitt framgångsrika arbete att med hög kvalitet peka på mångfalden och bredden inom akvarellkonsten och bibehålla sin attraktionskraft med höga publiksiffror som följd. Museet producerar utställningar av världsklass och är ett föredöme vad gäller kopplingen mellan museum, forskning och utbildning. Museet tänjer gränserna och visar världen i lokalsamhället. Ett museum som har förändrat en ort.”