15.8 201231.12 2013

Att teckna är stort

Nordiska Akvarellmuseets teckningsfrämjande projekt

För all dokumentation kring "Att teckna är stort", besök projektets hemsida.

"Vi vill att alla ska upptäcka allt det som teckning kan vara och användas till. Teckning handlar om att se och att tänka. Det är både konst och kommunikation och tillsammans med konstnärer, lärare och elever vill vi undersöka om vi lär oss mer när vi tecknar."

 - Lena Eriksson & Pia Wretlind, projektledare
 
KONST, PEDAGOGIK OCH TECKNING
Att teckna är stort är ett konstpedagogiskt och teckningsfrämjande projekt som Nordiska Akvarellmuseet driver tillsammans med konstnärer och skolor i Västra Götalandsregionen. Målet är att undersöka hur teckning kan användas som pedagogiskt verktyg och kommunikation. 

Med utvecklingsmedel från Kulturrådet kunde arbetet inledas höstterminen 2012 och från och med vårterminen 2013 blir arbetet mycket mer omfattande med hjälp av ett generöst  stöd av PostkodLotteriet.

LÅNGSIKTIGT OCH VARDAGSNÄRA
Projektet har två centrala delar , dels att genomföra ett långsiktigt vardagsundersökande arbete tillsammans med lärare, konstnärer och elever i åtta skolor i Västra Götalandsregionen och dels att arrangera publika teckningsfestivaler.   

DE MEDVERKANDE SKOLORNA 
De engagerade skolorna är: Emmaskolan i Angered/Göteborg, Särlaskolan i Borås, Katrinebergsskolan i Mölndal, Nösnäsgymnasiet i Stenungsund, Nyboskolan i Tibro, Fridas Hage på Tjörn, Skärhamns skola på Tjörn och Rånnums skola i Vänersborg. 
På varje skola finns ett arbetslag bestående av 3-5 lärare som samarbetar med var sin konsulttecknare. Lärare och konstnären planerar och lägger upp arbetet tillsammans. Varje arbetslag har formulerat ett undersökningsområde/tema som de tillsamman med eleverna ska utveckla.
 
DE MEDVERKANDE KONSULTTECKNINGARNA
De engagerade konsulttecknarna är: Nils Kristofersson, Ea ten Kate, Marie Bondeson, Anna Gärberg, Jenny Eriksson, Johan Bloom, Frida Eriksson Edwards, Johan Hallberg och Maria Quarfordt-Brising. 

FESTIVALER FÖR GLÄDJEN ATT TECKNA
Den andra delen av projektet är att med publika teckningsfester skapa glädje, möten och nyfikenhet kring teckningen som konstform. Big Draw Skärhamn, en stor teckningsfest i och runt museet, genomförs lördagen den 24 augusti 2013. Under höstlovsveckan i oktober är målet att arrangera flera lokala Big Draw. 

INSPIRERAT AV THE CAMPAIGN FOR DRAWING
Nordiska Akvarellmuseets satsning på teckningsfrämjande projekt är inspirerat av det brittiska projektet The Campaign for Drawing. Det startade år 2000 på initiativ av St. George Guild, en ideell organisation en gång grundad av en konstpedagogisk teoretiker, John Ruskin i slutet av 1800-talet, som såg teckning som en nyckel till både förståelse och kunskap. Inom The Campaign for Drawing är budskapet att alla kan teckna och att alla borde teckna. De har under tolv år genomfört en stor mängd aktiviteter, såsom projekt i skolor och de årligt återkommande festivalerna kallade The Big Draw. Dessa har nu spritt sig och genomförs i flera städer runt om i Europa och även i USA. 

KONTAKT
Vill du veta mer? 

Projektledare:
Lena Eriksson
lena.eriksson@akvarellmuseet.org

Pia Wretlind
Pia.wretling@vgregion.se
 
Projektsamordnare:
Jesper Norda
Jesper.norda@akvarellmuseet.org
 
Anna Berglund
anna.berglund@akvarellmuseet.org 

KONSULTKONSTNÄRER:
 
ANNA GÄRBERG, 
Nybroskolan, Tibro 
 
JOHAN BLOOM, 
Nösnäsgymnasiet, Stenungsund
 
MARIE BONDESON, 
Katrinebergsskolan, Mölndal
 
NILS KRISTOFERSSON, 
Emmaskolan, Angered
 
JOHAN HALLBERG, 
Skärhamns skola, Tjörn
 
JENNY EKMAN, 
Nyboskolan, Tibro
 
MARIA QUARFORDT-BRISING,
Rånnums skola, Vänersborg
 
BENNY CRUZ
Särlaskolan, Borås
 
FRIDA ERIKSSON EDWARDS,
Fridas Hage, Tjörn
 

 

 

 

 

 

GENOMFÖRS MED STÖD AV POSTKODLOTTERIETS KULTURSTIFTELSE