1114.3 2010

Bilderbokens nya vägar

Seminarium för nordiska illustratörer

Ett fyra dagar långt arbetsseminarium för professionella samt en föreläsningsdag öppen för en vidare krets intresserade genomfördes i mars 2010. Seminariet hölls i anslutning till utställningen Samtida nordiska serier och målet var att utforska tonårsbilderboken, bildromanen och mötet mellan serier och grafisk roman. Vad händer just nu och vilken potential har berättandet när genregränserna vacklar?

Projektledare för seminariet var bilderboksforskaren och skribenten Ulla Rhedin som lade upp innehåll och program tillsammans med museets pedagogiska ledare Lena Eriksson och projektassistent Anna Berglund. De deltagande föreläsarna och workshopsledarna var: Gro Dahle, norsk författare och poet, det danska bilderboksskaparparet Dorte Karrebæk och Oscar K, de svenska konstnärerna och serieskaparna Anneli Furmark och Emelie Östergren samt den finska konstnären och serieskaparen Amanda Vähämäki. Från Konstfack deltog tre masterstudenter som presenterade sina arbeten inom grafiskt bildberättande i nya former, Karin Rönmark, Nino Binashvili och Karin Cyrén. Seminariet kunde genomföras tack vare medel från Nordisk Kulturfond, Statens Kulturråd och Letterstedska fonden, Daidalos, Svenska Tecknare och Kultur i Väst Regionbiblioteket.