1.1 201530.4 2016

Kultur i vården

Under 2015 medverkar Nordiska Akvarellmuseet i projektet Kultur i vården som drivs av Interactive Institute. Medverkar gör också Mariestads kommun. 

Projektet går ut på att utforska användning av interaktiva, fjärrstyrda robotar av modellen Double Robotics (eller liknande nya robotar) för att möjliggöra inlevelsefulla "besök" på museum och andra kulturinstitutioner på distans.

Roboten i fråga är en telepresence-robot som rullar på hjul med höj- och sänkbar hals och är möjlig att fjärrstyra över internet. Den är försedd med kamera, mikrofon och bildskärm vilket gör att man etablerar en videokonferens precis som med Skype, men användaren får också en fysisk närvaro i rummet och har möjlighet att fritt röra på sig och se sig omkring.

Roboten kommer att fysiskt befinna sig på museet med en verklig eller virtuell guide som hjälper användarna att navigera museets utställning. Dessa användare består i sin tur av boende på äldreboendet som tillsammans loggar in till roboten medan de sitter framför en stor skärm eller projektor och kan hjälpas åt att navigera runt i museet, samtidigt som de kan diskutera med guiden eller varandra om vad de ser och hör.

Denna typ av upplevelse utgör ett komplement till verkliga utflykter där dessa inte är möjliga av kostnads- eller tidsskäl eller att användarna inte har de fysiska kapaciteter som krävs. I dagsläget ersätts dessa utflykter av inspelade filmer eller besök av föreläsare på äldreboendet. Det finns även möjlighet till att ta del av konserter och teaterföreställningar och liknande på distans idag, men där har personen som tar del av upplevelsen på distans en förhållandevis passiv roll.

Med denna teknik och tillhörande pedagogik skulle istället en mycket mer inlevelsefull och rik upplevelse kunna skapas, där kulturintresserade äldre kan ta kontrollen över vad de vill se och göra, direkt på en annan plats. Det kan även ske med att vissa besöker en plats på riktigt och andra gör det via roboten.

Experiment med den här typen av teknik skulle kräva utarbetandet av en ny pedagogik för hur guidandet genomförs, hur samtal bäst skapas och hur kontrollen över navigerandet av roboten bäst fördelas.

Projektet bygger vidare på pedagogiska, samhällsvetenskapliga och tekniska ramverk som utarbetades inom EU-projektet TA2 som handlade om möjligheterna med att använda ny teknologi för att stärka äldres sociala liv. Utmaningen i projektet är att arbeta fram en fungerande pedagogik och testa tekniken i den sociala verkligheten. På samma gång kommer nya möten och upplevelser möjliggöras inom projektet som kan bidra till en bredare förståelse för hur ny teknik bör, eller inte bör, användas inom äldreboenden.

Den tekniska plattformen med roboten har testats av Interactive Institute i andra projekt och har visat sig fullt duglig till att användas skarpt. Den har även använts inom andra projekt i museivärlden, t.ex av Göteborgs stadsmuseum inom projektet eSenior, men fokus i det här projektet ligger mindre på att lösa de tekniska problemen med att använda plattformen och mer på att ta fram en helhetslösning som fungerar pedagogiskt och kan integreras i nuvarande praktik på äldreboenden.

Projektet stöds ekonomiskt av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

 

Interactive Institute Swedish ICT: https://www.tii.se/

http://www.mynewsdesk.com/se/vgrkultur/pressreleases/aeldre-faar-robotar...