1.3 201930.6 2020

Liquid Fiction

Liquid Fiction är ett digitalt residensprogram och en redaktionell plattform som undersöker logistiska kullkastningar av en flytande samtid. Liquid Fiction har initierats av Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn och leds av skribenten och kritikern Frida Sandström. Medan museet utgår från akvarellmåleriets historia och samtid, samt från vattnets förekomst i konsten, närmar sig Liquid Fiction ”det flytande” i samtida konst- och kommunikationssystem. Från vitt skilda platser verkar konstnärer och skribenter genom samma digitala gränssnitt, för att analysera, ifrågasätta eller förändra sin närvaro online.​

Mer om pr​ojektet​ Liquid Fiction
Den nuvarande versionen av Liquid Fiction pågår över två cykler; den första från maj 2019 till september 2019 – och den andra från oktober 2019 till februari 2020. Vid slutet av varje residensperiod offentliggörs konstnärernas pågående konstnärliga praktiker, metoder eller undersökningar, som utvecklats i curatorial dialog med Liquid Fiction. Därtill publiceras även ackompanjerande essäer och forskningsmaterial framtaget av Frida Sandström, samt av den inbjudna skribenten Gaby Cepeda.

Upplev Liquid Fiction online!
Klicka här.

Kalender
Första cykelns publicering: 1 oktober 2019
Andra cykelns publicering: 1 mars 2020

Residenskonstnärer under den första cykeln
Alina Chaiderov (RY/SV)
eeefff (RY/BU)
Olof Marsja (SE)

Residenskonstnärer under den andra cykeln
Heba Y. Amin (EG)
Anna Rúin Tryggvadottir (IS)
Hanni Kamaly (NO/SE)
Stine Janvin (NO)

Medarbetare
Projektledare och redaktör: Frida Sandström​
Design och programmering: PWR studio
Skribent: Gaby. Cepeda (MX)
Redaktionell assistens: Jasmine Hinks

______

Liquid Fiction is the result of a a digital development project run by The Nordic Watercolour Museum since 2019. It aims at examining digital methods for art experience, mediation and audience development. Within the framework of this project, Liquid Fiction has been initiated and formulated by Frida Sandström. The digital development project is made possible with kind support from Region Västra Götaland region and The Nordic Culture Fund. ​