1518.11 2012

Öppna musikaliska möten med barn – Duo Gelland

2012 genomfördes ett utvecklingsprojekt kring mötet mellan samtida konstmusik, barngrupper och konstpedagogik. Med utgångspunkt i de arbetssätt som violinisterna Cecilia och Martin Gelland utvecklat genomfördes en kurs som vände sig till musiker och tonsättare.

Projektet arrangerades av Elsbeth Bergh (projektledare och musiker) och Duo Gelland i samarbete med Gerlesborgsskolan, Nordiska Akvarellmuseet, Musikalliansen och FST (Föreningen svenska tonsättare).Projektet finansierades av Statens Musikverk, Musikalliansen och FST. Två kurser genomfördes, en på Gerlesborgsskolan och en på Nordiska Akvarellmuseet 15 -18.11. Fem musiker och en tonsättare deltog. Ledare för arbetet var Elsbeth Berg, Martin och Cecilia Gelland samt Jonte Nynäs och Lena Eriksson från museet. Arbete tillsammans med barngrupper varvades med föreläsningar, presentationer och samtal om att leda konstpedagogiskt arbete, gruppdynamik och samtalsmetodik.