26.4 201230.1 2013

Regionteater Väst - 10minus4

2012 genomfördes ett samarbete mellan NAM och Regionteater Väst som grundades på tanken att skapa ett gemensamt utvecklingsarbete där erfarenheterna från pedagogiskt arbete utifrån olika konstformer skulle kunna mötas. Teaterns föreställning 10minus4 blev utgångspunkten. Den riktade sig till elever från årskurs 8 till gymnasiets första år och målet var att utforska normer, tankar, gränser och känslor kring sexualitet.

Samarbetet inleddes med studiebesök av museets konstpedagogiska personal hos regionteatern i Uddevalla och av hela ensemblen på museet i Skärhamn. Framväxten av föreställningen, teaterns diskussioner om vad de ville uppnå och även tidiga möten med skolpublik var en del av förberedelsearbetet för att ta fram den konstpedagogiska klassrumsworkshop som sedan erbjöds vissa av skolklasserna som såg föreställningen.

Pjäsen var scenografiskt förlagd ibland bokhyllorna i ett bibliotek där fyra skådespelare spelade var sin särpräglad karaktär. Som teaterpublik fick man ta del av korta berättelser, färgstarka sång- och dansnummer och vågade utspel. De klasser som såg föreställningen i Uddevalla, Angered och på Tjörn erbjöds möjligheten till efterbearbetning på sin skola tillsammans med NAM:s konstpedagoger. Totalt genomfördes workshops med sju skolklasser, ca 135 elever. Skolorna som besöktes var Västerskolan i Uddevalla, Gårdstensskolan i Angered, Bleketskolan på Tjörn samt UCT-gymnasiet på Tjörn.

Workshopen innehöll samtal och måleriövningar i akvarell knutna till föreställningen. Varje klass delades in i tjej- respektive killgrupp. Utgångspunkten för efterbearbetningen handlade om att försöka sätta ord på vad man sett utifrån ledorden: Berätta, Återberätta, Minnesbild och Möten. Samarbetet utvärderades tillsammans av museets personal och Regionteater Väst.