25.94.12 2011

Svar på tal 2011

Billströmska folkhögskolans musiklinje & Mexiko - Poesi och Politik

Under den övergripande rubriken Svar på tal har Nordiska Akvarellmuseet genomfört flera olika samarbetsprojekt med konstutbildningar för unga. Målsättningen är att möta unga vuxna som har ett eget intresse för konst, men som inte självklart har kontakter och kunskap om etablerade konstnärer eller museer.

Under 2011 arbetade museet tillsammans med Billströmska folkhögskolans musiklinje i ett fördjupat samarbete kring höstens utställning Mexiko – poesi och politik. Musikklassen bestod av 25 elever som var uppdelade i fyra ensembler. Arbetet inleddes med två besök av eleverna på museet, det första med en guidning av utställningen och en workshop med utgångspunkt i språkuttryck. Under det andra besöket genomfördes ett fördjupat Sokratiskt samtal med utställningen som utgångspunkt.

Varje ensemble blev tilldelad ett av utställningens konstverk till vilket de skulle välja eller komponera ett musikstycke som svar. Musiken framfördes sedan vid fyra publika konserter på museet. Processen dokumenterades och musiken har spelats in.

Här finns tre exempel på musikstycken att lyssna på. Djungel, som ett svar på konstverket Djungeln (2003) av Francis Alÿs , Piano Break Song och Teardrop som svar på konstverket Papper (2003) av Teresa Margolles.