4.36.5 2012

Anu Tuominen

Write Red in Blue

Anu Tuominen (f.1961) förvandlar enkla, övergivna eller bortglömda bruksföremål, ofta funna på loppmarknader, till en finstämd konst. Hon samlar på saker, ordnar, sorterar och bearbetar dem för att upplösa deras ursprungliga funktion och skapa något oväntat av det välkända. Tingen får ett nytt liv när Tuominen staplar, radar eller hänger upp dem. Kärl, garn, knappar, vykort, pennor och dylikt komponeras i olika överraskande kombinationer. Färg och form blir till ett starkt visuellt språk där humor blandas med nostalgi. Anu Tuominen är en av de mest uppmärksammade konceptuella konstnärerna i Finland.