27.59.9 2012

Bill Viola

Vatten

Livets innersta mysterium engagerar den amerikanske konstnären Bill Viola. Han föddes 1951 i New York och har i över 35 år utvecklat videon som konstform. Han har skapat en mängd oförglömliga konstverk där intryck av rörliga bilder och ljud samverkar med utställningsrummet. Lyhörd för sina inre idéer använder Viola den senaste tekniken som sitt verktyg samtidigt som han hämtar inspiration från såväl renässansens kompositioner som zenbuddismens livsåskådning.

Vatten och rörelse är grundförutsättningar för både liv och akvarellkonst. Utställningen bjuder med den rörliga bildens hjälp in till en serie levande bilder, nutida tableaux vivants, där vattnet och transformationen mellan födelse, liv och död står i centrum. Violas verk visas på museer över hela världen och han är representerad bl.a. på Tate Modern i London, Centre Pompidou i Paris och Guggenheim Museum i New York.