15.511.9 2011

Emil Nolde

Akvareller från Nolde Stiftung Seebüll

Den berömde tyske målaren och grafikern Emil Nolde (1867-1956) var en av huvudföreträdarna för expressionismen. I centrum för hans konst stod, förutom landskapet, människan själv. Blommor och trädgårdar är ett tema som som löper som en röd tråd genom hans skapande. Denne strängt religiöst uppfostrade konstnär ville uttrycka tingens innersta kärna genom färgen istället för att imitera naturen.

Hans verk präglas genomgående av ett starkt visionärt patos och en färgprakt mättad med symboliska och sensuella undertoner.