23.325.4 2021

Färgglada berättelser – ur museets samling

Under flera år har Nordiska Akvarellmuseet uppmärksammat bilderboken som konstform. Detta gör vi som ett led i vårt arbete med att undersöka den traditionella akvarellen i relation till den samtida. Vattenfärgstekniker har nämligen varit viktiga i tillkomsten av bilderboksbildens original ända sedan denna typ av litteratur började produceras under 1800-talet. Detta återspeglas i museets konstsamling, där original av flera av våra viktigaste bilderbokskonstnärer finns representerade. I denna utställning ser du ett urval av dessa.

Medverkande konstnärer:
Anna Bengtsson, Gunilla Bergström, Simon Gärdenfors, Isol (Marisol Misenta), Eva Lindström, Gry Moursund, Harriët van Reek och Øyvind Torseter.

Läs mer om våra smittskyddsåtgärder här.