26.113.9 2020

Jongsuk Yoon

Väggmålningar 2020

Under våren 2020 skapades monumentala väggmålningar av den koreansk-tyska konstnären Jongsuk Yoon i den största utställningssalen på Nordiska Akvarellmuseet. Jongsuk Yoon är en av de mest inspirerande konstnärerna på den internationella konstscenen som förenar den västerländska måleritraditionen med den östasiatiska.
 
Vid första anblick verkar Jongsuk Yoons målningar tillhöra den abstrakt expressionistiska traditionen. Efter konststudier i Europa är Jongsuk Yoon välbekant med europeisk och amerikansk modernism, samtidigt som konsttraditioner från hemlandet Sydkorea påverkar starkt. Målningarna utvecklas under meditation och djup koncentration. Hennes dämpade färger och frekventa förändringar i perspektiv, landskapselement och gester påminner om kalligrafi. Under ytan av det expressiva formspråket döljer sig stillhet och tystnad.
 
Konstnären genomsyrar verken med sin personliga närvaro. Jongsuk Yoon beskriver sin skaparprocess som en kommunikation med måleriet. ”Mina idéer – säger hon – tar form på duken medan jag målar. Den färdiga bilden finns inte i mitt huvud. Det är målningen själv som säger vad jag ska göra.”

 

 

Jongsuk Yoon, född 1965, i Onyang, Sydkorea, flyttade till Europa 1995. Hon bor och arbetar i Düsseldorf, Tyskland. Jongsuk Yoon, studerade vid Konstakademin i Münster 1996, Konstakademin i Düsseldorf 1997–2001 och Chelsea College of Art i London 2004–2005.