28.9 201425.1 2015

Kinas landskap i förändring

Samtida kinesisk tusch

Tuschmåleriet är en av de äldsta, traditionella formerna av kinesisk konst. Intresset för denna urgamla konstart, som för närvarande genomgår en renässans, har aldrig varit större. Yngre konstnärsgenerationer söker sig tillbaka till rötterna, anammar de gamla teknikerna och experimenterar med dem för att skapa nya uttryck. Utställningen visar hur de gamla men livskraftiga mönstren omtolkas, förnyas och används i nya kreativa sammanhang och tekniker.

I presentationen ingår verk av Li Huayi, Wucius Wong, Qui Zhijie, Ah Xi´an, Yuan Jai,  Cai Guo-qiang, Li Jin, Samson Young, Wang Dongling, Yang Yongliang och Yang Jiechang​.

Utställningen produceras tillsammans med professor Mark Dean Johnson, San Francisco.