21.5 2020

Lars Lerin & Bruno Liljefors

Fauna

Vänligen observera att Nordiska Akvarellmuseet är tillfälligt stängt med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19. Läs mer här.

_____

 

Lars Lerin
Lars Lerin är en av Sveriges mest älskade konstnärer och har blivit känd för sin mästerliga behandling av ljusdunklet. Produktiv som få skapar Lerin målningar som ger kropp åt stämningar och etsar sig fast i minnet. Ett av de viktiga spåren i Lerins mångsidiga skapande är bilder av djur. Med teknisk skicklighet och hjärtans omsorg om de oansenligaste gestaltar Lerin småfåglar, sorkar och harar.

 

Lars Lerins känsliga akvareller visas i relation till några studier av djurmålaren Bruno Liljefors.

Bruno Liljefors (1860–1939)
Vilddjur var Bruno Liljefors favoritmotiv. Han fascinerades av Charles Darwins evolutionslära och kombinerade sin konstnärliga talang med egna naturstudier av djurs beteenden. Som djurmålare var Liljefors nyskapare och stilbildare av internationell räckvidd. Under 1880-talet arbetade han efter naturalismens principer och förenade jägarens och naturforskarens krav på exakthet. Motiven gestaltades gärna på nära avstånd, delvis under inspiration från japansk konst. Scenarierna var i sin tur dramatiska och förstärktes av Darwins teorier om varje arts kamp för sin överlevnad. Med tiden började Liljefors upplösa sin penselskrift och närmade sig impressionisternas natursyn, där ögonblicksstämningar spelade en central roll. En stor betydelse i hans måleri hade även djurens naturliga omgivning – det nordiska skymningslandskapet och den mörka skogen.