27.59.9 2012

Luft och Ljus

Ur museets samling

Sommaren 2012 får museet ytterligare en utställningshall. Det höga och ljusa utställningsrummet invigs med ett rikt urval ur museets samling av samtida nordisk akvarell. Samlingen är en aktiv och viktig del av museets verksamhet. Sedan starten har verk av drygt hundra konstnärer köpts in och målet är att steg för steg bygga upp en unik nordisk konstskatt. Flera av de deltagande konstnärerna i denna utställning arbetar med ljuset från det vita pappret och färgens flöde. Många arbetar också undersökande. Berättelserna är dock vitt skilda, allt från experiment med material till naturens intryck, själens vindlingar och samhällsroller. De är kort och gott samtida berättelser i traditionella tekniker.