22.9 201316.2 2014

Bilderbokens nya skepnader

En bra bilderbok handlar om ett magiskt möte mellan bild och text som tillsammans skapar en berättelse. I drygt sex år har Nordiska Akvarellmuseet arbetat med bildberättandets kraft. Hösten 2013 presenterar vi vår fjärde utställning på detta tema. I utställningen Bilderbokens nya skepnader visar tolv nordiska bilderboksskapare sina originalbilder. De flesta böckerna är utkomna under det senaste året, medan andra är så nya att de ännu inte finns i bokhandeln.

Vi vill undersöka vilka berättelser som skapas och hur de berättas. I urvalet ingår skönlitterära bilderböcker med ett barnperspektiv. Att övervinna rädslor, att få tid att tänka, att skämta, att berätta om vänskap, syskon, föräldrar, om älskade husdjur och om att uppnå självständighet är några av de teman som bilderboksskaparna valt att arbeta med.

För mer information, titta in på utställningens blogg.