12.217.4 2017

Många, flera, nästan alla

Ur museets samling

”Måleriets innehåll är måleri” konstaterade den ryske konstnären Wassily Kandinsky i början av 1900-talet. Ett konstverk behöver inte avbilda något. Dess färg och form får tala sitt eget språk, fritt från tvånget att gestalta något igenkännbart.

Urvalet visar en bildvärld som i olika mån släpper illusionskravet. Verken vittnar istället om konstnärernas nyfikenhet inför färgverkan, linjer, volym och mönster. Upprepningen är den viktigaste metoden. Samma motiv skapas om i oändliga variationer inom samma bildyta eller i hela sviter.

Medverkande konstnärer: Eva Berge, Bård Breivik, Guðrún Einarsdóttír, Hreinn Friðfinnsson, Gunilla Hansson, Torgeir Husevaag, Olav Christopher Jenssen, Bernd Koberling, Kaisu Koivisto, Ian McKeever, Ulla Rantanen, Anne Rolfsen, Ann-Sofi Sidén, Magdolna Szabó och Hannu Väisänen.