25.94.12 2011

Mexiko - Poesi och Politik

Utställningen Mexiko - Poesi och politik - Moderna och samtida konst på papper och animationer, produceras i samarbete med professor Mark Johnson vid San Francisco State University och Julio Morales i rollen som extern gästcurator.

Museet kommer att presentera ett urval av de främsta mexikanska samtidskonstnärerna. De arbetar ofta konceptuellt, och idéerna har ofta en direkt anknytning till Mexikos turbulenta politiska klimat.

Medverkande konstnärer är bl.a. Francis Alÿs, Máximo Gonzales, Dr. Lakra, Ilán Lieberman, Teresa Margolles och Gabriel Orozco. Tyngdpunkten ligger på att visa hur samtidskonsten tar sig an brinnande frågor i den komplicerade mexikanska vardagen som präglas av återkommande konfrontationer, missbruk och våld. Men det handlar också om det vackra, poetiska stråket i det hårda dagliga livet.

Ett annat spår är en strävan att visa hur samtidskonsten skapar bryggor till de tidigare konstnärsgenerationer som var djupt rotade i den mexikanska kulturen, bl.a. till Frida Kahlo, Diego Rivera, José Guadalupe Posada, José Clemente Orozco och David Alfaro Siqueiros.