11.12 201020.2 2011

Playtime

Ur museets samling

Barn leker för att lära sig om sin omgivning, hur saker fungerar, vad kroppen kan och för att förstå sina känslor. De lär för livet. Lek, forskning och lärande hänger nära samman. Hur speglas det i konsten? Vinterns urval ur museets egen samling med samtida akvareller lyfter fram leken och fantasin. Konstsamlingen är en aktiv och viktig del av museets verksamhet. Museet har sedan starten år 2000 köpt in verk av drygt 100 konstnärer från hela Norden. Samlingen utgör en nordisk konstskatt på närmare 1000 verk som växer från år till år.