8.54.9 2022

René Magritte

Idéernas laboratorium

René Magrittes gåtfulla, surrealistiska bildvärld, där givna sanningar och våra invanda föreställningar ifrågasätts, presenteras under sommaren 2022 på Nordiska Akvarellmuseet. För René Magritte var papper en källa till nöje och han använde det som ett laboratorium för idéer. Till skillnad från hans oljemåleri, som krävde noggrannhet och tålamod, var pappret ett medium där han kunde låta sin kreativitet löpa fritt. Hans bildspråk utvecklades ur skisser som finns i hans brev och anteckningar. Idéerna fick gro i brevväxlingar. Hans kommersiella illustrationer lärde honom att bedöma vilken effekt bilder kunde ha. I gouachetekniken kunde han skapa olika versioner av befintliga oljemålningar och på så sätt fortsätta studera vardagliga föremål.

Magrittes verk på papper är knappt utforskade, även om de ligger till grund för hans måleri. Att veta mer om dem gör det lättare att förstå hur hans idéer utvecklats.

Den senaste Magritteutställningen i Sverige ägde rum år 1967, några månader efter att han dog. Utställningen René Magritte: Idéernas laboratorium på Nordiska Akvarellmuseet ger oss femtiofem år senare ett nytt tillfälle att upptäcka den belgiska mästaren i surrealism, både utifrån ett kronologiskt och tematiskt perspektiv. Urvalet kommer att omfatta närmast 250 verk, varav några aldrig tidigare visats för allmänheten. Brev, teckningar, gouacher, dokument, kommersiella verk och filmer, presenterade utifrån olika teman, kommer att belysa Magrittes metod. Genom att studera detta stora utbud får besökaren möjlighet att upptäcka hemligheterna hos mysteriernas mästare.

Utställningen är sammanställd av Magrittespecialisterna Julie Waseige och Xavier Canonne, i samarbete med La Fondation Magritte.