15.12 201224.2 2013

Vintersamling

Ur museets samling

Sedan starten av Nordiska Akvarellmuseet år 2000 har verk av drygt hundra konstnärer köpts in och målet är att steg för steg bygga upp en unik nordisk konstskatt. I vinter fyller vi hela huset med konst ur samlingen, både i de äldre salarna och i utbyggnaden. Samlingen ska få ta plats, både i utställningssalarna och i våra tankar. Varför samlar vi och på vad samlar vi? Vilka filmer, kataloger och projekt har gjorts kring konsten i samlingen? Hur ska vi forma nästa tio års arbete? Vi vill bjuda in till möten och samtal med konsten i centrum, både här på plats och i våra nätverk.