Gunilla Hansson

Född 1961, Sverige

Gunilla Hanssons personliga uttryck känns igen i de mest skiftande medier. Hon rör sig vant genom fotografi, teckning, installation och måleri. Hansson navigerar sitt konstnärskap efter en tydlig kompass. Sedan sent 1990-tal har hon konsekvent undersökt platsens betydelse. Poetiskt och konceptuellt lyfter hon fram, beskriver och kartlägger människans möte med sin omgivning. 

Det platsspecifika konstverket Sjungande invånare (2001) har sin permanenta placering på Nordiska Akvarellmuseets brygga. Här har Gunilla Hansson ristat in en tidningsnotis i bryggdäcket. Läs mer om verket här.