Gunilla Hansson

Född 1961, Sverige

Gunilla Hanssons personliga uttryck känns igen i de mest skiftande medier. Hon rör sig vant genom fotografi, teckning, installation och måleri. Hansson navigerar sitt konstnärskap efter en tydlig kompass. Sedan sent 1990-tal har hon konsekvent undersökt platsens betydelse. Poetiskt och konceptuellt lyfter hon fram, beskriver och kartlägger människans möte med sin omgivning. 

Det platsspecifika konstverket Sjungande invånare tvingas fly sjunkande ö (2001) har sin permanenta placering på Nordiska Akvarellmuseets brygga. Idén till verket fick konstnären från en notis i dagspressen, som meddelade att vissa låga atollöar i Stilla Havet kommer att helt översvämmas på grund av det stigande havet. En sjungande folkgrupp förlorar sitt hem och tvingas att flytta. Gunilla Hansson har ristat in hela tidningsnotisen i bryggdäcket. Det är egentligen ett budskap till jordens hela befolkning. Under vandringen längs kajkanten påminns vi om den globala miljöförstöringen som vi dagligen orsakar och som slutligen drabbar oss alla.