Martin Jacobson

Född 1978, Sverige

Att närma sig Martin Jacobsons bildvärld är som att träda in i en förtrollad skog. I hans konst samlas myter. Färgernas intensitet förstärker känslan av dröm och fiktion. Han söker sina förlagor bland övergivna bildvärldar, gamla bok- och tidningsillustrationer från 1800-talets senare del. Han återanvänder, plockar isär och pusslar ihop disparata bildelement, tecknar och målar i tusch eller i färg. Så konstruerar han långsamt sina egna fantasivärldar. Martin Jacobson reflekterar i sin konst över människans plats i världen och livets existentiella frågor. Han har studerat vid Konsthögskolan i Malmö.