Peter Land

Född 1953, Danmark

Peter Land är målare, tecknare, skulptör och videokonstnär. Hans skapande kan uppfattas som en pågående performanceföreställning med groteska inslag, självdistans och humor. Verken utstrålar ofta både ångest och uppgivenhet. Det oskuldsfulla och det skräckinjagande ligger precis intill varandra och har närmast metafysiska mått. Det kan tyckas handla om märkliga händelser ur minnets labyrint. Minnena hos Land handlar dock inte om korrekta avbildningar av det förf lutna utan snarare om mentala konstruktioner i korsningen mellan en verklig händelse och tolkningen av den. Peter Lands akvareller växlar mellan mörka, kompakta skalor och ljusfyllda skira toner. Idyllen förintas dock vid mörkrets fall. I likhet med den absurda teatern skapar Land berättelser där det paradoxala är ett återkommande element i människolivet.