Vänföreningen

Vänföreningens ändamål är att genom olika tjänster stödja Nordiska Akvarellmuseet.

Vänföreningen, som bildades 1995, har idag cirka 1000 medlemmar, främst i de nordiska länderna.  Medlemskapet är till glädje både för medlemmarna och museet. Som medlem blir du delaktig i ett av Västkustens mest framgångsrika kulturprojekt.

Medlemsförmåner

  • ​Inbjudan till museets vernissager.
  • Exklusiv visning av ny utställning kvällen före vernissagedagen.
  • Årskort som gäller alla utställningar under året.
  • Rabatt på aktuella utställningskataloger, mot uppvisande av medlemskort.
  • Rabatt på entréavgiften till de kulturprogram där museet är huvudarrangör, mot uppvisande av medlemskort.
  • Informationsbladet Akvarellspegeln fyra gånger per år.
  • Medlem deltar i vänföreningens årliga konstlotteri.
  • Tillgång till vänföreningens konstresor.

VOLONTÄRER

​Medlemmar har möjlighet att delta aktivt i museets verksamhet som volontärer. Det innebär bl.a. att finnas till hands i föreningens disk i receptionen under högsäsong, svara på besökarnas frågor och vara behjälpliga där det behövs. Man bidrar också med praktiska insatser vid vernissager och vissa kulturarrangemang.

KULTURARRANGEMANG

Vänföreningen arrangerar ibland program i egen regi.

Medlemsavgift

Enskild medlem 200 kr, makar/sambor 350 kr, företag 2000 kr​

BLI MEDLEM 

Läs igenom medlemsförmånerna ovan. Du kan även hitta dessa i Akvarellspegeln på Vänföreningens disk mittemot receptionen på Nordiska Akvarellmuseet eller gå in på föreningens hemsida.

Vill du bli medlem betalar du in medlemsavgiften (200 kr för enskild medlem, 350 kr för makar/sambor och 2000 kr för företag) på något av följande sätt: 
Bankgiro: 5014-8139
Swish: 1232124964.
Märk inbetalningen med namn, adress och mailadress!

Medlemskortet och Akvarellspegeln kommer till din adress, så snart du betalat in avgiften.

Du kan även besöka Vänföreningens disk på museet under sommaren, då vi har medlemmar på plats alla dagar kl.12–15. Genom att betala medlemsavgiften kontant eller med Swish kan du få med dig medlemskortet och Akvarellspegeln direkt i handen.

Välkommen i Nordiska Akvarellmuseets vänkrets!
Hemsida: www.akvarellmuseetsvanner.se
Kontakt: kontakt@akvarellmuseetsvanner.se