Vänföreningen

Som alla museer av betydelse har också Nordiska Akvarellmuseet sin vänförening. Idag har föreningen ca 1000 medlemmar från 15 länder. 

Vänföreningen — som bildades redan 1995 — har nu ca 1000 medlemmar. Medlemskapet är till glädje både för medlemmarna och museet. Som medlem blir du delaktig i ett av Västkustens mest framgångsrika kulturprojekt. 

Medlemmar får inbjudan till vernissage av alla utställningar, ofta med möjlighet att träffa de utställande konstnärerna själva. Det är oftast fem olika utställningar varje år. Medlemskortet ger fritt inträde till museets alla utställningar.

Fyra gånger om året utkommer vår skrift Akvarellspegeln, där du kan läsa om kommande utställningar. Den fyrasidiga tidningen innehåller reportage, intervjuer och notiser om museet och dess omvärld. Varje nummer av Akvarellspegeln har fyra sidor. 

Vänföreningen är medarrangör av föredrag och andra aktiviteter på museet. Föredragen är oftast öppna för allmänheten, och vid övriga arrangemang där museet är huvudarrangör får du som medlem i vänföreningen rabatt på den eventuella entréavgiften. Medlemmar har även rabatt på aktuella utställningskataloger i museets butik. 

Vänföreningen arrangerar varje år minst en resa till något intressant resmål med konstnärlig profil. Resor har bland annat genomförts till Kina, Tyskland, Åland, Värmland, Dalsland, Norge och Danmark.

Vänföreningens medlemmar har möjlighet att delta aktivt i museets verksamhet som volontärer. Det innebär att representera vänföreningen under utställningarna, där också många intressanta kontakter knyts. 

Vänföreningens årsmöte är, på sitt sätt, en höjdpunkt i årets verksamhet. Det äger rum före mars månads utgång, och då utlottas också konstverk till medlemmarna. Under årsmötet brukar det också hållas föredrag om den kommande sommarutställningen — höjdpunkten i museets verksamhet.

Välkommen i Nordiska Akvarellmuseets vänkrets!

Kontakt:
Prata med oss vid informationsdisken i museets entré eller klicka nedan för att besöka vår hemsida:
www.akvarellmuseet-vanforeningen.se