Tisdag 3.10 kl 18

En stormakt ekonomiskt och socialt – då, nu och i morgon

Föreläsning med Lars Nordström
Föreläsningar

Professor Lars Nordström ger ett historiskt och ekonomiskt perspektiv på Japans utveckling. Från att ha varit en isolerad nation har landet utvecklats till en av de världsledande aktörerna inom bil- och informationsindustrin. Japans historia har tidigt präglats av traditioner och inbördes strider. Under mitten av 1800-talet öppnades dock landet upp för omvärlden. Den första perioden av industrialisering och militär uppbyggnad avslutades med andra världskriget och ett för Japan totalt nederlag. Efter en snabb ekonomisk utveckling fram till den globala krisen på 90-talet följde en svår tid av ekonomisk depression och svag framtidstro. För några år sedan började man dock på nytt se ljusare på framtiden. Bland utmaningarna idag märks en svag befolkningstillväxt och en hård konkurrens från framför allt Kina och Sydkorea.

Lars Nordström är professor emeritus i kulturgeografi och har tidigare varit rektor för Handelshögskolan i Göteborg och vice rektor för Göteborgs universitet. Han har även verkat som politiker och därvid varit engagerad i bildandet av Västra Götalandsregionen och har arbetat som ordförande i regionens kulturnämnd.

Fri entré.

 Arr. Nordiska Akvarellmuseet i samarbete med Folkuniversitetet