Aktiviteter

Verkstäder

Inställt

Prata/Skapa

Prata/Skapa planeras att återupptas 17 september 2020. Planeringen är preliminär och kan komma att ändras.​

Utställningar

19.58.9 2019

Gunilla Bergströms donation

Museets konstsamling har berikats med en donation av originalbilder från bilderboksskaparen Gunilla Bergström. I Thordénrummet på museets övre plan visas originalen till tre böcker om Alfons Åberg.